Dünyada Yaşamış Kadim Irklar ve Yedi Kök SoyDünyada yaşamış kadim ırklar – Kadim uygarlıklar

Kadim Uygarlıklar


“Dünya tarihine baktığımızda yaşanmış birçok olay hakkında bilgiler alabilmekteyiz. Ancak alabildiğimiz bilgiler sınırlı ve Geçmişte bir yere kadar dayanmaktadır.

Hakkında hiçbir bilgimizin olmadığı dünya zaman diliminde, Dünya üzerinde kimler bulundu, neler yaşandı.. işte, bilgimizin olmadığı ve hiç bir tarih kitabında bulunmayan bu zamanlara Kadim zamanlar ve o zaman diliminde yaşayan Irklara da” Kadim Irklar” denmektedir.

Kadim zamanlar sözlük anlamı ile çok eski ve başlangıcı geçmişin derinliklerine kaybolmuş zaman dilimi olarak tanımlanmaktadır. Tabii ki Kadim Irklar da başlangıcı belli olmayan bu zaman dilimlerinde yaşayan topluluklara verilen isimdir.

Kadim zamanlar ve kadim ırklara ulaşmak için geçmişe doğru kısa bir yolculuk yapmamız gerekirse ne kadar eskiye gitmeniz gerekmektedir.


Ne kadar geriye doğru gidersek gidelim ulaşabileceğiniz en dip nokta milattan önce 12 bin yıllarına denk gelecektir .Peki daha eski zamanlarda Dünya üzerinde kimse yok muydu?
Bu sorunun cevabını hiçbir tarih kitabında bulabilmemizin imkanı yoktur ,ancak yakın geçmişte yaşamış olan Madam blavatsky bizlere bu sorunun cevabını vermektedir. Peki madame blavatsky kimdir? Teozofi Derneği’nin kurucularından biri olan Madam blavatsky nin gerçek adı Helena petrovnadır.

Evlendikten sonra blavatsky soyadını almıştır ancak Madam blavatsky olarak ün yapmış ve tanınmıştır .
31 Temmuz 1831’de Ukrayna’da doğmuş 8 Mayıs 1891 de Londra’da ölmüştür.

Dünyanın birçok ilginç yerini ziyarette bulunduğu sıralarda kimselerin bulamadığı çok eski Yazıtları bulmuş ve bu yazıtlardan elde ettiği bilgileri kitap haline getirmiştir.Ayrıca inanılmaz derecede parapsikoloji ve telekinezi güçlere sahiptir.1898 yılında yazmış olduğu iki ciltten oluşan “Secret Doktorin” adı vermiş olduğu kitabında Kadim Irklar dan ve 7 kök Soydan bizlere bahsetmiştir.

Ancak yazmış olduğu kitabı tam olarak anlayabilmek için, okuyan kişinin az da olsa antropoloji, zooloji,Botanik, Irklar, uzay bilimi, mitoloji, astronomi ve astroloji hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir .

Madame blavatsky yapmış olduğu Bir açıklamada, kitapta bulunan bilgilerin kendisine mahatmalar tarafından verildiğinden de bahsetmiştir .

Şimdi biz bu kadar derinliğe girmeden isterseniz madame blavatsky’inin Kadim Irklar hakkında bizlere neler anlattığını göz atalım.

Yedi kök soy de kullanılan bir terimdir ve bizlere Kadın kırkların zaman çizelgesini göstermektedir ancak hiçbir bilimsel dayanağı bulunmamaktadır ve bulunmaması da gayet normaldir.
Yedi kök soy kendi içersinde yediye ayrılmaktadır yani her Köksoy 7 basamaklı bir süreç geçirmektedir .
Şimdi sırasıyla Yedi Ana Kök soya bakacak olursak Birinci ana Köksoy astral veya eterik olarak tanımlanmaktadır

 • Birinci ana kök soy Astral veya Eterik soy
 • İkinci ana Köksoy Hayber Boranlar
 • Üçüncü Aksoy lemuryalılar
 • Dördüncü Aksoy Atlantisler
 • Beşinci ana köksoy aryanlar
 • Altıncı ana Köksoy ve yedinci ana köksoy henüz yaşanmamış bir zaman dilimidir.

Bizler şu anda beşinci ana kök soyun beşinci basamağında bulunmaktayız.

Biraz önce sizlere bahsetmiş olduğum üzere, her ana köksoy kendi içerisinde yedi süreç barındırmaktadır ve 7 süreç son bulduğunda ise bir Tufan veya bir felaket yaşanarak, her şeyin Sıfırlandığı ve bir sonraki ana kök soyun başlamasına neden olduğu söylenmektedir.

Günümüzde Bizler beşinci ana kök soyun beşinci sıralamasında bulunduğumuza göre ,bizden sonra altı ve yedinci süreci yaşanacak ,ardından bir Tufan ya da başka bir felaketle son bularak altıncı ana Kök soy başlayacaktır.

Peki 7 Ana Köksoy 7 süreci tamamlandığında ne olacak diye soracak olursanız verilen cevap kıyamet günü veya boyut geçişi denmektedir.

Hemen hepimizin aklına kıyamet gününün yani gaybın kimse tarafından bilinmeyeceği gelecektir. Burada bir açıklama yapmam gerekirse, her ana kök soyun 7 ayrı sürecinde de ne kadar zaman sürdüğü kimse tarafından bilinmemektedir.

Yani dördüncü ana kök soyunun ikinci süreci mesela bin yılsa ,dördüncü ana kök soyun üçüncü süreci 30 bin yıl olabilir.

Ancak günümüzde yaşayan teozofların yapmış olduğu tahminlere göre içersinde yaşamış olduğumuz beşinci Ana kök soyun bitişinin, yirmi sekizinci yüzyılda son bulabileceği tahmin edilmektedir.
Ayrıca yapılan diğer bir tahmin ise yedinci anakök soyun yedinci basamağının son bulması Yani kıyamet günü ya da boyut geçişi diye adlandırılan zamanın birkaç milyon yıl sonra olacağıdır.
Şimdi isterseniz sırasıyla tek tek ana kök soylarına bakalım.

Birinci ana Köksoy Kadim Irklar-Kadim Uygarlıklar


Astral veya Eterik soy, ilk ana Köksoy zamanında yaşayan varlıklara sanırım insan demek Pek mantıklı olmayacaktır. Çünkü insan bedeni formunda olmayan Hatta belirli bir biçimi olmayan enerjisel varlıklar olarak tanımlanmaktadır .Ayrıca bu zaman diliminde yaşayan varlıkların organları bulunmamaktaydı .Yani kulağı ve gözü olmamasına rağmen işitebilmekte ve görebilmekteydiler.


Bu arada hemen hemen hepimizin aklına ruhsal bir yaşam gelmektedir diye de düşünmekteyim.

ikinci ana Köksoy Hayber Kadim Irklar Boryalılar -Kadim Uygarlıklar


ikinci ana Köksoy Hayber Boryalılar denmektedir. Günümüzde konuşulan kayıp kıtalardan biri ve ilki olarak bilinmektedir .Göroland ,İzlanda, iskandinavya ve kuzey Asya içeren bir yer olduğu düşünülmektedir. Hayber Boryalıların, hermafrodit yani çift cinsiyetli oldukları ve kendi kendilerine üreme yetenekleri Ne oldu da söylenmektedir .


Zaman içerisinde boylarının kısalmasına rağmen, günümüz insanlarına göre çok büyük oldukları da belirtilmiştir. Yani kısacası eski zamanda yaşamış olan Devler diyebiliriz.

Üçüncü ana Köksoy Kadim Irklar Lemuryalılar-Kadim Uygarlıklar


Üçüncü ana kök soya Lemuryalılar denmektedir

Hint ve Pasifik okyanusunun birleştiği yerde ,Avustralya kıtası, Yeni Gine ve Madagaskarın olduğu ve zamanda yaşanan tufanlardan dolayı battığı düşünülmektedir; Ancak lemuryalılar’ın batışı bir anda değil yavaş yavaş gerçekleşmiştir.

Birinci Köksoy için enerjisel varlıklar olduğu söylenmektedir. ikinci Köksoy ise enerjisel varlıkların devamı niteliğinde olan varlıklardır .Ancak üçüncü ana Köksoy olan lemuryalılara baktığımız zaman, enerjisel varlık olmaktan ayrılarak artık tamamiyle bedensel varlık Formuna geçiş yaptıkları tahmin edilmektedir.

Ancak lemuryalılarda ikinci ana kök soy olan Hayber Boryalılar gibi devasa varlıklardır. Boylarının en az üç metre olduğu düşünülmektedir.Birinci ve İkinci ana Köksoy kimler olduğunu bilmekteyiz. Ama bu ana kök soyların 7 şer adet basamaklarında, yani alt soylarında hangi medeniyetler yaşadı bilinmemektedir.


Sıra Üçüncü ana kök soy’a Geldiğinde ise ,biraz olsun alt basamaklarda hangi ırkların yaşadığı bilgisi mevcuttur.

Bildiğiniz üzere her ana soy ,7 alt Soydan yani basamaktan oluşmaktadır .
Üçüncü ana soyun alt soylarının Hepsi bilinmese de, bir kaçının adı Madam blavatsky tarafından bulunmuş ve gün ışığına çıkarılmıştır.

Üçüncü ana kök soyun beşinci basamağında bulunan medeniyet “negro negrim” ile tanımlanmıştır.
Altıncı basamakta “Negrilo” bulunmaktadır. Haklarında neredeyse hiç bir bilgi bulunmayan bu iki medeniyetin sadece üçüncü ana Köksoy zamanda yaşamış olduğu düşünülmektedir. Lemurya kıtası Ayrıca “MU” olarak da bilinmektedir. Yaşamış oldukları zaman diliminde teknoloji olarak çok ileri olan lemuryalılar, Ayrıca bir kültür idi. Lemuryalıların Dünya dışı yaşam formları ile bağlantıda oldukları ve birçok bilgiyi kurmuş oldukları iletişim sayesinde aldıkları da söylenmektedir .

Ancak her kök soy gibi lemuryalılar da zamanlarını doldurup yedinci altsoya yani yedinci basamağa geldiklerinde, dünya üzerindeki zamanların doldurmuşlar ve yerlerini 4 üncü ana Köksoy’a bırakmışlardır.

Lemuryalılar’ın yedinci alt soyun bitişi ve dördüncü alt soy’a geçişi hakkında ortaya atılan üç ayrı teori bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi lemuryalılar’ın yapmış oldukları genetik çalışmalardan dolayı bir hastalık sonucu yok olduklarıdır.

ikinci teori ise kendi aralarında yaşadıkları bir bölünme sonrasında, iyi lemuryalılar ve kötü lemuryalılar olarak ikiye ayrıldıkları ve birbirleri ile yapmış oldukları savaş sonrası yok olduklarıdır.

Son teori ise, teozofi Derneği’nin kurucusu Madam blavatsky den ayrı olarak, uzaylı Kadim Irklarla temasta bulunan birçok Medyum ve telepatların bizlere aktardığı, üçüncü ana çok soy olan lemuryalıların, dördüncü ana Köksoy Atlantis ilerde savaştığı anlatılmaktadır.

Ancak ortaya atılan bu üç teorinin eksikleri oldukça fazladır ve bu durumu gayet normaldir. Çünkü o zamandan günümüze ulaşan çok fazla kaynak maalesef bulunmamaktadır.

Şimdi herkesin aklına Şu soru gelmekte diye düşünmekteyim. “Madem bu kadar ileri genetik çalışmalar yapan ,uzaylılarla bağlantısı olan bu medeniyet nasıl olur da yazılı bir kaynak tutmamıştır. ”

Esnasında birçok kaynak tutmuştur ,ancak kıtanın batması sonucu kaynaklar Maalesef yok olmuş kurtarılan kaynaklar ise İskenderiye Kütüphanesi de saklanmıştır. Ancak İskenderiye kütüphanesinin yakılması ve yok edilmesi sonucunda günümüze hiçbir yazılı metin ulaşamamıştır.

Dördüncü ana Köksoy Kadim Irklar Atlantisliler


Dördüncü ana Köksoy ise hepimizin birçok kere adını duymuş olduğu Atlantisliler dir. Atlantisliler, lemuryalılardan sonra Dünya üzerinde yaşamış olan bir medeniyettir.
Lemuryalı atalarının atalarının sahip olmadığı duyguları geliştirmişlerdir.

Atlantislilerin pisişik ve majik etkilere sahip oldukları düşünülmektedir. Bu etkileri nedir diye soracak olursanız ,sizlere iki örnekle en güzel biçimde şöyle anlatabilirim.
Sesle ya da konuşarak bitkilerin çok hızlı şekilde büyümesini sağlamak ya da vahşi hayvanları evcilleştirmek.

Biraz önce bahsettiğim üzere üçüncü ana Köksoy olan lemuryalıların 5 ve 6. alt soylarında hangi medeniyetlerin yaşadığı bilinmekteydi. Ancak diğer 1-2-3-4 ve 7. alt soylarında kimlerin ve hangi medeniyetlerin yaşadı bilinmemektedir.

Dördüncü ana kök soy Atlantislilerde ise tüm alt soylarda yaşayan Irkların adları bilinmektedir
Sırasıyla bu ırklara bakacak olursak

Dördüncü ana kök Soyun alt sıralamasına baktığımızda ,


 • Birinci alt soyda Ramnahal medeniyeti
 • İkinci Altsoy da Tlavatli Medeniyeti
 • Üçüncü altsoyda Toltek yani Mayalar
 • Dördüncü Altsoy da Turinian yani Eski çin
 • Beşinci alt soyda Orijinal Semite
 • Altıncı alt soyda Akkadian medeniyeti
 • Yedinci alt soyda Mogollar medeniyeti


Dördüncü ana kök soy’un birinci alt soyunda yaşadığı düşünülen “Rahnahalılar”‘ın gerçek Atlantisliler oldu da söylenmektedir.

Atlantisliler çok ileri teknoloji ve Dünya dışı varlıklarla iletişime sahip olan bir medeniyetti. Ancak fazla bencil olmaları ve güçlerini kötüye kullanma eğilimi içindedirler.
Dördüncü ana kök soyun,4. alt soy zamanı başlarında, Atlantis de yaşadığı düşünülen “Manu “adındaki Bir uzaylı varlık, kendine inanan ve güvenenlerle birlikte Orta Asya göç etmiş ve orada “Turunyan” yani eski Çin medeniyetinin kurucusu olduğu söylenmektedir.

Başka bir söylentiye göre Atlantis de bulunan Rama ve Nuh adındaki iki uzaylı varlık önderliğinde belli bir kesimin şu anda bildiğimiz olan antik Mısır’da göç ettiğidir.
Şu ana kadar sizlere 4 ana kök Soydan bahsettim.

Birazdan bizim zaman dilimimizinde içinde bulunduğu beşinci ana Köksoy a geçiş yapacağız ,ancak geçiş yapmadan sizlere küçük bir bilgi vermek istiyorum.

Her ana kösoyun son üç basamağı, yani beşinci -altıncı ve yedinci alt soylarının yaşandığı zaman diliminde, yeni ana kök soyununda, birinci, ikinci, üçüncü alt soyları yaşanmaktadır .

Yani kısaca üçüncü ana kök soyun beşinci alt soy basamağı yaşanırken ,aynı zamanda Dünya üzerinde dördüncü ana kök soyun birinci alt basamağı başlıyor olmaktaydı.

Buradan anlayacağımız her ana kök soyun beşinci basamağı, yeni kök soyun birinci alt basamağına, altıncı basamak yeni ana kök soyun ikinci basamağına, yedinci basamak da yeni alt kök soyun üçüncü soy basamağına denk gelmektedir.

Beşinci ana Köksoy Aryanlar


Şu anda dünya zaman dilimi olarak bizim de içinde yaşamış olduğumuz 5. ana kök soydur.
Atlantislilerden sonra başlayan 5. ana kök soy’un da tüm alt soyları bilinmektedir.
Bizler şu anda 5. kök soyun 5. basamağından, altıncı alt basamağa geçiş yaptığımız düşünülmektedir.
Daha önceki ana soylara baktığımızda ,hepsinin yedinci Altsoy de son bulduğu bilinmektedir .Şu anda dünyanın gidişatına baktığımızda yaşanan olayların hiç iyiye gitmediği ve çok hızlı bir şekilde, yedinci altsoya doğru yani sona doğru ilerlediğimiz de aşikârdır.Peki 5. ana kök soyun alt soylarında yaşamış olan medeniyetler kimlerdir, nelerdir diye bakacak olursak ,

 • birinci Altsoy da Hint ve antik Mısır
 • ikinci Altsoyda Arabian Smith
 • üçüncü Alt soyda İran Pers
 • dördüncü alt soyda Celtic keltler
 • Beşinci alt soyda Teutonic şu anda Bizim bulunduğumuz medeniyete verilen isim
 • altıncı alt soya ise Avustralya ve Amerikan denmekte
 • ancak yavaş yavaş bu alt soya geçiş yapmaktayız
 • Yedinci alt soy ise henüz yaşanmamış bir zaman dilimidir, ancak Latin Amerika’nın olacağı söylenmektedir.

İşte bizim İçinde bulunduğumuz 5. ana kök soyun altıncı ana Köksoydaki karşılığı Brezilya dır. Bunun neye göre söylendiği ve kim tarafından bu kanıya varıldığı ise düşündürücüdür.

İçinde bulunduğumuz 5. ana kök soyun yedinci at basamağının son bulmasının yirmi sekizinci yüzyılda olacağı söylediğinden bahsetmiştim. Ancak altıncı ana Köksoy ne kadar bir zaman sürer ve o zaman dilimi içerisinde neler yaşanır kimse tarafından bilinmemektedir. Peki 5. ana kök soy’un yedinci alt basamağı tamamlandığında, bizleri altıncı ana Köksoy da neler beklemektedir diye soracak olursanız, Bu sorunun cevabı kimse tarafından verilememektedir. Yaşayıp öğrenmekten başka şansımız yoktur .

Ancak bizler altıncı ana kök soyu göremeyeceğiz Hatta 5. ana kök soyun yedinci alt sınıfını bile yaşayamayacağız.

Farkettiyseniz 3 ve 4’üncü ana Köksoy da bulunan lemurya ve atlantislilerin psişik güçlere sahip olduğundan bahsetmiştim.

Ancak Bizler bu yeteneklere Sahip değiliz. Bir çok alanda ilerlerken eskilerde bulunan birçok yeteneği de zaman içinde kaybettiğimiz düşünülmektedir.

içinde yaşadığımız 5. ana kök soyun 5. basamağının son zamanları yaşanmaktadır. Yani yakın bir zamanda altıncı alt soya geçiş yapılacaktır.

Ancak yapılacak bu geçiş sonrasında ,yani altıncı alt Soyun sonunda yaşanacak olaylar sonucunda ,bir ayıklanma yapılacak yani yedinci altsoya geçerken bazı Erdemlerimizin değişeceği de düşünülmektedir.
Daha açık bir Örnek vermek gerekirse sanırım bizlere burada söylenmek istenilen olay, dünya altıncı altsoy sonunda karışacak, birçok Savaş yaşanacak , sonrasında İnsanlar savaşmanın bir yararı olmayacağını anlayacak, bir çok hırs ve Egoyu geride bırakarak yedinci Alt soya geçiş yapacak denmektedir.Zaten yedinci alt soyun diğer bir adı da” altın çağıdır”. Tabi Bunları şu anda bilemeyiz sadece tahminlerde bulunmaktayız.

Altıncı Ana Köksoy


Henüz yaşanmamış, ileriki zamanlarda yaşanılacak bir zaman dilimidir. Söylenenlere ve tahminlere göre bu zaman dilimi içerisinde nükleer güç terk edilecek ve yerine çok daha değişik enerjiler kullanılacaktır.

Bu zaman dilimi içerisinde olacaklar hakkında yapılan tahminlerden biri çok fazla dikkatimi çekti bunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Altıncı ana Köksoy zamanında Dünyanın tek bir merkezden yönetileceği, devlet olgusunun kalkacağı ve insanların dünya insanı olduklarının farkına varacağı bir zaman dilimi olduğundan bahsedilmektedir. Bunu duyar duymaz aklıma hemen İlluminati’nin” New World order” yani “yeni dünya düzeni” olayı gelmedi değil. Bilmeyen arkadaşlar varsa yeni dünya düzeni diye araştırma yapabilir.

Yedinci ana Köksoy


Yedinci ana kök soy ne zaman yaşanacak ve yaşandığı zaman dilimi içerisinde neler olabileceği hakkında hemen hemen Hiçbir bilgimizin olmadığı bir zaman dilimidir. Milyonlarca yıl sonra yaşanması düşünülen bu zaman dilimi içerisinde artık dünya neredeyse yok olmanın eşiğinde olacaktır. Zaten altıncı ana Kök soyun sonları ve yedinci ana kök soyun başlangıcında dünya insanları uzayda birçok yeni gezegende yaşıyor ve evrenin birçok yerinde Koloniler kurmuş olacaktır.

Peki en önemli noktaya Gelecek olursak


Yedinci ana kök soyun yedinci alt basamağı son bulduğunda ne olacak?


işte bu zaman dilimi için bir son, Yani kıyamet zamanı denmektedir. Başka bir görüşe göre de insanların bedenlerini terk edip başka boyutlara geçeceği ve orada kendilerine yeni bir ana köksoy zaman dilimi oluşturacakları dır. Yani kısaca bir bilinmezdir…Şimdi dikkatinizi çekti mi bilemem Ama ana kök soyun başlangıcında, enerjisel yani ruhsal varlıklardan oluştuğundan sizlere bahsetmiştim.

O zaman, acaba birinci ana Köksoy da yaşamış olan varlıklar, başka bir 7 ana kök soy’u tamamlayarak bedenlerinden ayrılıp, bizim 7 Ana Kök soyumuzun başlangıcını mı oluşturdular ?

Yani Bizler burada 7 Ana kök soy’u tamamladığımızda, bedenimizden ayrılıp yeni bir Soy’a, Aynı bizim birinci ana Köksoy daki gibi bir başlangıç mı yapacağız? gerçekten kafa karıştırıcı bir durum.
O zaman dilimi içerisinde yani yedinci kök soyun Yedinci alt soyunda yaşamak ister ve yaşanacak olaylara şahit olmak ister misiniz istemez misiniz bilemem ama ,ben şahsen o zaman diliminde bulunmak ve yaşananları görmek çok isterdim.

Ancak evrende bizlere bahşedilen kısa bir ömür içerisinde bu yaşananları ve yaşanacakların hepsini görme şansımız Asla yoktur.

Şu ana kadar anlattığım olayın içerisinde tek bir şey hariç her şeyi bir kenara bırakacak olursak Ortaya çok değişik bir tablo çıkmaktadır.Bu tablo 7 ana soy ve her ana soy’un 7 alt soy’u olduğudur.

Yani burada önemli olan konu 7 sayısıdır.


7 sayısı hakkında ne kadar bilginiz var yada ne kadar biliyorsunuz ben bilemem ama 7 sayısına detaylı şekilde bakacak olursak Ortaya çok değişik bir tablo çıkmaktadır. Madde ve insan 3 unsurdur .Buna karşın hava su toprak ve Ateş 4 elementtir, toplamı Yedidir

 • Yedi rakamı vahiy yoluyla alınan ayetlerde sık sık yer alır. 
 • Gökkuşağı yedi renktir. 
 • büyük ayı yedi yıldızıdır. 
 • Dünyada 7 kıta vardır. 
 • Gökyüzü yedi kattır.
 •  müzikte Yedi nota vardır. 
 • Yedi temel renk vardır.
 • İnsanın soyu yedi göbek geriye gider. 
 • insanlardaki çakra sayısı Yedidir. 
 • insanın yüzünde yedi delik vardır. 
 • Eski Mısır’da Güneş tanrısının yedi ruhlu olduğu söylenir. 
 • Kur’an’ın ilk suresi Fatiha yedi ayettir. 
 • Kainat 7 günde yaratılmıştır 
 • Kabe’nin etrafı 7 kere tavaf edilir 
 • evlilikte 7 bilgelik rakamıdır. 
 • dinimizde 7 mertebe vardır. 
 • Hac sırasında Safa ile Merve arasında 7 kez gidip gelinir. 
 • Şeytan taşlamada 7 taş atılır .
 • Kur’an’da Gök tabiri 7 kez geçer.


Bu saydıklarımdan ayrı olarak Dünya’da bulunan 7 sayısını barındıran birçok tören ve olayda bulunmaktadır .

İlhan Berat Yılmam “Dünyada yaşamış kadim ırklar ve 7 ana kök soy.

Lütfen Yorum Yapmadan Önce bir dakikanızı ayırarak Yorum Politikası sayfamızı ziyaret ediniz.
EmoticonEmoticon