Burçların Tarot kartları - Burcunuzun Tarot Kartını Açığa Çıkarın

Burçların Tarot kartları nelerdir?

Tarot ile ilgilenenler,  kendi burçlarını temsil eden Tarot kartını merak ediyor. Biz de bu konuya açıklık getirecek bir makale yazma gereği duyduk.

Her burç, Büyük Arkana'daki Tarot kartlarından birine bağlıdır. Bu güçlü kartların çoğu, kişinin özünü temsil eden arketipsel figürlere sahiptir. Tarot kartınızın burcunuz hakkında ne dediğine aşağıdan bakın!Koç Burcu Tarot Kartı: İmparator

Koç burcunun Tarot Kartı imparator;  ihtiyaç duyulduğunda her zaman birbirinize destek olduğunuz  arkadaşlarınıza olan bağlılığınızı temsil eder. Kartınızdaki kraliyet figürü gibi, yetkinizi ve analitik güçlerinizi başkalarına yardım etmek ve hedeflerinize ulaşmak için kullanırsınız. İmparator Tarot Kartını inceleyin.

Boğa Burcu Tarot Kartı: Aziz

Boğa burcunun Tarot Kartı Aziz; Bu kart hakikati bulmanıza yardımcı olabilecek bilge kişilerden bilgi almayı temsil eder. Bu bilge ruhlar, size önemli yaşam derslerini öğretebilir ve ihtiyacınız olanı size verebilir. Sizi sırların kalbine götürebilir. Aziz Tarot Kartını İnceleyin

İkizler Burcu Tarot Kartı: Aşıklar

İkizler Burcunun Tarot Kartı Aşıklar; Bu kart ikili bir doğa ile kutsanmıştır. Sizin için dönüm noktaları genellikle zor veya kolay yolu seçmek arasında seçim yapmayı içerir. Bu kart, seçeneklerinizi dikkatlice değerlendirmenizi ve kişisel bütünlüğünüzün belirlediği yolu izlemenizi ister. Aşıklar Tarot Kartını İnceleyin

Yengeç Burcu Tarot Kartı: Savaş Arabası

Yengeç Burcunu Tarot Kartı Savaş Arabası: Gururlu ve güçlüdür. istikrarlı bir rotada ilerler ve daima tetiktedir. Yengeç tehlikenin farkındadır ve güvenliğine düşkündür. Yarışı kazanmak için oldukça gelişmiş sezgilerini kullanarak ilerler. Özgürlüğüne düşkündür. Savaş Arabası Kartını İncele

Aslan Burcu Tarot Kartı: Güç

Aslan burcunun Tarot kartı Güç; Bu kart fiziksel gücünüzü (kartınızdaki güçlü Aslan'ınki gibi) duygusal, zihinsel ve ruhsal gücünüzü temsil eder. Aslan gibi siz de bol miktarda cesaretle kutsanmışsınız, bu da sorunların ve engellerin üstesinden gelmenize yardımcı oluyor. Güç Kartını İncele

Başak Burcu Tarot Kartı: Ermiş

Başak Burcunu  Tarot Kartı Ermiş: Ermiş gibi, hayattaki amacınıza odaklanmak için genellikle yavaşlamanız ve yalnız kalmanız gerekir. Bu karttaki görüntü   dış dünyadan bıkmış bir kişiyi temsil ediyor. İç dünyanızın gizemlerini keşfetmek için geri çekildiğinizde, size karşı olan her şey sizden yana olacaktır. Ermiş kartını incele.

Terazi Burcu Tarot Kartı: Adalet

Terazi Burcunu Kartı Adalet, sol elinde Teraziyi tutuyor  ve sizden arzularınızı ihtiyaçlarınızla karşılaştırmanızı istiyor. Adil bir sonuca ulaşmak için duygularınızı bir kenara bırakın ve kararsızlık tünelinin sonundaki ışığa ulaşın. Adalet Kartını İncele.

Akrep Burcu Tarot Kartı: Ölüm

Akrep Burcunu Tarot Kartı Ölüm:  Ruhunuzu serbest bırakmak ve yeniden doğmak için  kabuğunuzu sık sık bir yılan gibi değiştiriyorsunuz. Kendinizi başkalarından koparmak ve kimliğinizi değiştirmek, sizi gizemli biri yapıyor.  Ölüm kartını incele.

Yay Burcu Tarot Kartı: Denge

Yay burcunun tarot kartı Denge; Kartınız denge gibi  yetenekli bir arabulucusunuz, yargıları gerçek anlayış ve farkındalıkla dengeleyerek ortak bir zemin oluşturabiliyorsunuz.. Sürekli dolambaçlı bir akarsu gibi, yolunuza çıkan zorlukları aşarsınız. Denge Kartını İnceleyin.

Oğlak Burcu Tarot Kartı: Şeytan

Oğlan Burcunun Tarot Kartı Şeytan: Şeytan kartı, ruhsal dönüşüm için sizi benliğinizle yüzleşmeye teşvik eder. Kendinizden şüphe duymanıza neden olan herhangi bir olumsuzluk üzerinde düşünmenizi ve kim olduğunuza dair en yüksek vizyonunuza hızlıca sarılmanızı tavsiye eder. Şeytan kartını incele.

Kova Burcu Tarot Kartı: Yıldız

Kova burcunun tarot kartı yıldız; Bu kart iyimserliğinize odaklanıyor. Dilediğinizde, kalbinizin arzularını gerçekleştirebileceğinize gerçekten inanıyorsunuz. Bu dünyadaki göreviniz, başkalarını da yapabileceklerine ikna etmek ve onları manevi anlamda yüceltmeye yardımcı olmaktır. Yıldız kartını incele.

Balık Burcu Tarot Kartı: Ay

Balık Burcunun Tarot Kartı AY; Tarot kartınız AY gibi, siz de sürekli değişen ruh hallerine sahip birisiniz. Doğanın döngülerine uyum sağladığınızda ve sezgisel güçlerinizi yenilemek için bunları kullandığınızda, en iyisini yapabilirsiniz. Ay, özellikle başkalarına yardım etmek için şefkatli doğanızı kullandığınızda, en güçlü yanınız olan duygularınızı yönetir. Ay Kartını İncele

Devamını Oku

Potasyum Metabolizması Bozuklukları ve Tedavi Yöntemleri

 POTASYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI
Hipopotassemi

Ekstrasellüler bir iyon olan sodyumun aksine potasyum intrasellüler bir iyondur.

Hipopotassemi nedenleri: Yetersiz potasyum alınması; kusma, ishal, fistül, tümör sekresyonları (villöz adenomlar), laksatif kullanımı, lavmanlar, provoke kusmalar gibi gastro-intestinal kayıplar; diüretik kullanımı, renal tübüler asidoz, ozmotik diürez (Diabetes mellitus gibi), mineralokortikoid fazlalığı (primer aldosteronizm, sekonder hiperaldosteronizm, Cushing sendromu, ACTH hipersekresyonu, steroid kullanımı) gibi renal kayıplar.

Semptomlar: Nöro-müsküler bozukluklar (kas zayıflığı, kas krampları, paresteziler, tetanik belirtiler, tetraparesteziler (çok defa kemik veter refleksleri kaybolmaz), tetrapleji ve solunum felci), merkezî sinir sistemi belirtileri (apati, letarji, somnolans ve irritabilite), gastro-intestinal belirtiler (iştah kaybı, bulantı, meteorizm, barsak krampları ve subileus), renal konsantrasyon yeteneğinde azalma (niktüri, poliüri, polidipsi). Bu sayılan semptomlar arasında en sık rastlananları ileri derecede kas halsizliği ve atonik subileus tablosudur. Dijital kullanan hastalarda görülen kardiyak aksidanlarm potassemiyle ilişkisi ilginçtir, çünkü bazan normal hattâ artmış serum potasyum değerlerine rağmen kardiyak belirtiler (dijital entoksikasyon belirtileri ve EKG bulguları) görülebilmektedir. Ancak âni potasyum kayıplarında kalp bulguları çabuk ortaya çıkmaktadır.

Tedavi

Potasyum verilmesi: Potasyumu enteral yoldan vermelidir. Potasyum kayıplarının karşılanması ve düzeltilmesi için potasyumun klorür, bikarbonat ve organik tuzları kullanılır. Alkalozlu hastalarda KC1 yeğlenmelidir. İnce bar-saklarda çözülen KC1 preparatları jejünal ülserlere yol açabildiği için depo etkili ve yavaş çözünen K preparatları onun yerini almaktadır. K-Enteric 300 mg potasyum değerinde 572 mg KC1 içerir, günde 3×2-4 tablet verilir. K-Enteric verilen hastalarda çok seyrek olarak abdominaljilere rastlamaktayız. O durumda ilâcın kesilmesi gerekir. Potasyumun öncelikle oral yoldan verilmesinin nedeni, hiperpotassemiyi önlemek ve karşılamak için kolaylık sağlamasıdır.

Parenteral potasyum verilmesi, ancak ağır hipopotassemi hallerine bağlı kalp ve barsak belirtilerinin ortaya çıktığı âcil durumlarda yeğlenmelidir. Bu amaçla KC1 solüsyonları (Kadalex % 0,20 g KC1 içerir) i.v. enfüzyon tarzında kullanılır. Hipopotassemide Kadalex uygularken potasyum defisitini yaklaşık olarak hesaplamaya çalışmalıdır. Bu hesaplamada normal potasyum miktarı, hastada erişilmesi gereken potassemi miktarı ile pH arasındaki ilişkiler göz önünde tutulmalıdır. İlke olarak, potasyum defisitini ilk 24 saat içinde gidermeye çalışmamalıdır, aksi halde daha tehlikeli olan hiperpotassemi durumu yaratılmış olabilir. Kadalex kullanırken sık sık potassemi ölçümü yapılmalı ve hastanın kliniği kontrol edilmelidir. Değiştirilebilir potasyum miktarı erişkin ve normal yapıdaki erkeklerde mmol/kg. olarak 39 – 49, kadınlarda 31 – 37 arasında değişmekte ve yaş arttıkça rakam küçülmektedir. Kaşektiklerde bu rakamlar erkekler için 23 – 32, kadınlar için 20 – 25 arasıdır. Vücut potasyumunun yaklaşık % 9 u kemiklerde, kıkırdaklarda, bağ dokusunda ve transsellüler sıvıda bağlı olarak bulunur, değiştirilemez.

Hiperpotassemi

Nedenleri: Aşırı miktarda potasyum alınması; yetersiz miktarda renal potasyum eliminasyonu (akut ve kronik böbrek yetmezliği, böbrek üstü bezi yetmezliği yani Addison hastalığı veya izole hipoaldosteronizm). Bunların yanında psödohiperpotassemi nedenlerini de gözden ırak tutmamak gerekir: Trombositozlarda, hiperlökositozlarda ve hemolitik kan örneklerinde potasyum ölçümleri yüksek değerler gösterir. Çünkü K intrasellüler bir elementtir ve vücuttaki total potasyumun % 98,6 sı intrasellüler ortamda bulunur.

Semptomlar: Hiperpotasseminin, kalbi diastol esnasında durdurduğu genellikle bilinir. En önemli tehlikesi budur. Hiperpotassemiye ait EKG bulguları iyi bilinmelidir. Yüksek ve “çadır biçiminde” T dalgaları uzamış PR mesafesi, genişlemiş QRS. Bu EKG değişikliklerinin serum potasyum değerleriyle direkt bir ilişkisi yoktur, çünkü nöromüsküler eksitabilite sadece ekstrasellüler kompartmandaki potasyumdan etkilenmemektedir. Bundan dolayıdır ki, EKG de görülen değişiklikleri mutlaka serum potasyum düzeyine bakarak kontrol etmelidir. EKG de ayrıca sinüzal bradikardi, AV blok, ekstrasistoller ile ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon ve kalp durması beklenebilir.Hiperpotassemi hallerinde serebral fonksiyonlar genellikle bozulmaz.

Tedavi

Etkenin ortadan kaldırılması: Diyet hatası düzeltilmeli, potasyum tutucu diüretikler (Aldactone, Aldactone-A, Plarenil) kullanılmakta ise kesilmeli, herhangi bir nedenle potasyum preparatı veriliyorsa bıraktırılmalıdır.

Âcil durumlarda ise: Hiperpotasseminin tehlikeli sonuçlarını karşılamak ve elektrofizyolojik etkileri hızla bloke etmek üzere 10 – 30 mi. i.v. % 10 luk Calcium gluconat (Calcium “Sandoz” Ampul) verilir, fakat etkisi dakikalarla ölçülecek kadar kısa sürer, zaman kazanmak için kalsiyum enjeksiyonları tekrarlanabilir. Hücre dışındaki potasyumu hücre içine sokmak amacıyla glikoz ile birlikte İnsülin kullanılır: 500 mi. % 10 luk glükoz içine 12 ünite kristali-ze insülin konarak 60 dakikada enfüzyon şeklinde verilir. Beher 2-5 g glükoz için 1 ünite insülin hesabıyla verilecek insülin miktarı 10-25 ünite arasında tutulur. Beklenen etki ancak 30 dakika sonra ortaya çıkar ve 4-6 saat sürer. Bu sırada 1-2 saat içinde 0,5-1,2 mmol potasyum düşüşü beklenir. Bu da yetmezse 50-100 mmol Sodyum bikarbonat i.v. verilerek kanın hızla alkalileştirilmesine çalışılır. Bu yöntem, potasyumun hücre içine sevkedilmesine yarar. Bunun da etkisi 1-3 saat sürer.

Diyaliz: Son ve en kesin çare peritoneal diyaliz veya hemodiyalizdir. Peritoneal diyaliz daha etkilidir, 36-48 saatlik bir peritoneal diyalizle 180-240 mmolpotasyum uzaklaştırılmış olur. Hemodiyalizle ise potasyumsuz bir diyalizat kullanılarak saatte 30-40 mmol potasyum uzaklaştırılır.

Profilâksi

Hiperpotasseminin akut kardiyak etkisi yukardaki yöntemlerle giderildikten sonra yeniden bir hiperpotasseminin ortaya çıkmasını önlemek için bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir: Beslenmede potasyum sınırlaması (günde 40-60 mmol), potasyum tasarruf ettirici diüretiklerin (spiralakton, triamteren, amilorid preparatları) ve ACE inhibitörleri ile beta blokerleri kullanılmaması gibi.

Devamını Oku

Windows'da Ağ Ayarları Nasıl Sıfırlanır? İnternet Bağlantısını Sıfırlama (DNS'yi Temizle)

Bağlantınızın DNS'sini temizleyerek İnternet bağlantınızı nasıl sıfırlayabilirsiniz.

DNS'yi nasıl temizlerim veya bilgisayarımın İnternet bağlantısını nasıl sıfırlarım?

DNS'inizi temizleme talimatları bilgisayarınıza bağlı olarak farklılık gösterir, kurulumunuza uyan talimatlar için aşağıdaki bölüme bakın.

Detaylı talimatlar


Tarayıcınızın geçici dosyalarını ve tanımlama bilgilerini temizlediyseniz ve ayarlarınızı değiştirdiyseniz, ağın yapılandırılma biçiminde bir sorun oluşabilir. Düzeltmek için lütfen aşağıdaki talimatları uygulayarak DNS'yi temizleyin ve sıfırlayın. Ayrıca modeminizi ve / veya yönlendiricinizi yeniden başlatmanız gerekebilir 

Not: Genel veya paylaşılan bir bilgisayar kullanıyorsanız, bir ağ yöneticisinden bu adımları gerçekleştirmesini istemeniz gerekebilir.

Ayrıntılı talimatları görmek için bilgisayarınızın işletim sistemini seçin:

Not: Bu talimatlar, Windows komut istemini kullanmanızı gerektirecektir. Komut istemini Başlat çalıştır /cmd (Yönetici olarak)  başlatmanız gerekiyor.

Windows 10. 8 - 8.1  ve 7

 1. Not: Yönetici olarak oturum açmanız istenirse, sistem yöneticinize başvurmanız gerekecektir.
 2. "ipconfig  /flushdns" yazın ve Enter'a basın.
 3. "ipconfig  /registerdns" yazın ve Enter'a basın.
 4. "ipconfig  /release" yazın ve Enter'a basın.
 5. "ipconfig  /renew" yazın ve Enter'a basın.
 6. "Netsh winsock reset" yazın ve Enter'a basın.
 7. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Mac OS X


 1. Tüm tarayıcı pencerelerini kapatın.
 2. Uygulamalar> İzlenceler> Terminal'i tıklayın .
 3. Terminal penceresinde, Mac OS X sürümünüz için ilgili komutu yazın:
  • OS X 10.10 (Yosemite): sudo discoveryutil mdnsflushcache
  • OS X 10.7 - 10.9 (Mavericks, Mountain Lion, and Lion): sudo killall -HUP mDNSResponder
  • OS X 10.6 and older: sudo dscacheutil -flushcache
 4. Tekrar Enter tuşuna basın ve DNS önbelleği temizlenmiş olacaktır.

Yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse ve bir ev ağındaysanız, bir güç döngüsü çalıştırmanız gerekebilir:

 1. Bilgisayarınızı kapatın.
 2. Modeminizi ve yönlendiricinizi kapatın (varsa), ardından yaklaşık 15 saniye bekleyin.
 3. Modeminizi fişe takın, ardından 1-2 dakika bekleyin.
 4. Yönlendiricinizi takın (varsa), ardından 1-2 dakika bekleyin.
 5. Bilgisayarını aç.
Devamını Oku

Tarot Tılsım Serisi kartları ve Anlamı

Tarot Tılsım Serisi 


Tılsım Serisi dünyevi ve maddi olan her şeyi yansıtır. Tılsım kartları ağırlıklı olarak finansal konularla ilgili olsa da, güvenlik, istikrar, doğa, sağlık ve refah ile ilişkili olduğunu da söyleyebiliriz . Tılsım kartları toprak elementindendir. Tılsım kartları genellikle uzun vadede geleceğiniz, kariyeriniz, cömertliğiniz, eviniz, iş yatırımlarınız ve duygusallık alanınızla ilgilidir. Tılsım kartlarının olumsuz tarafı, açgözlülük, kıskançlık, cimrilik ve hırs olarak ortaya çıkıyor.
tilsim-serisi-anlami


Küçük arkana kartları, 4 takımdan (tılsım , kupa, kılıç, değnek)  ve toplam 56 karttan oluşur. Bu kartlar hayatımızın günlük olayları ile ilgilidir. Bu takımlardan  biri, toprak elementine karşılık gelen tılsım kartlarıdır 

Tılsım kartlarını okurken şu unsuru göz önünde bulundurun; Toprak, üzerinde durduğumuz, sağlam ve güvenilir bir zemindir. Aynı zamanda, bize besin sağlayan şeyleri ektiğimiz yerdir. 

Tılsım kartları bu nedenle dayanma gücümüzü, sorumluluğumuzu ve güveliğimizi temsil eder. Tarot okumanızda Tılsım kartları göründüğünde, genellikle sahip olduğumuz kaynaklardan, bedenimizden, mali durumumuzdan ve güvenliğimizden bahsedilir.


Devamını Oku

Tarot Kupa Kartları Serisi


Tarot Kupa

Kupa kartları duygularımız, ilişkilerimiz ve ruhla ilgili meselelerle bağlantılıdır. Tarot okumanızda bir Kupa kartı geldiğinde hayallerinize, kalbinize ve sezgilerinize dikkat edin. Kupa kartları sevinçten kedere kadar, gerçekten nasıl hissettiğimizi ve başkalarının bizim hakkımızda ne hissettiğini ortaya koyuyor.


Tarot-Kupa-Kartlari-Serisi


Kupa kart anlamları hakkında daha fazla bilgi edinin: 

 |Kupa Ası |  

 |Kupa ikilisi 

 |Kupa Üçlüsü | 

 |Kupa Dörtlüsü| 

 |Kupa Beşlisi | 

 |Kupa Altılısı |

Kupa Yedilisi |

 | Kupa Sekizlisi | 

Kupa Dokuzlusu | 

Kupa Onlusu | 

Kupa Prensi | 

Kupa Şövalyesi  |

Kupa Kraliçesi  |

Kupa Kralı |

Kupa kartları yaz sezonu ve Su elementi ile ilişkilendirildiği için, sizi duygularınızla akmaya ve nerede olursanız olun mutluluğu bulmaya teşvik eder. Tüm Tarot kartlarının en şanslılarından bazıları Kupa serisindedir, ancak bu kartlar bir ilişki hakkında kafanız karıştığında, hayal kırıklığına uğradığınızda veya kendinize güvenmediğinizde de ortaya çıkabilir.

Kupa takımı, Kupa Ası ile başlar ve Kupa onlusuna kadar çıkar Ve ardından dört Saray kartı, prens, Şövalye, kraliçe ve Kralı ile tamamlanır. Toplamda 14 karttan oluşur.


Devamını Oku

Büyük Arkana Tarot Kartları

 Büyük Arkana 

major-arcana-kartlari


Büyük Arkana Tarot kartları yaşam derslerini,  hayatınızı etkileyen büyük olayları  ve ruhunuzun aydınlanma yolculuğunu ve bilincinin yapısını temsil eder. Büyük Arkana kartlarında 21 adet numaralı kart ve 1 adet numarasız kart Deli (Aptal-Budala) bulunur. Deli, Büyük Arkana'nın ana karakteridir ve kartların her birinde yolculuk yapar, yeni öğreticilerle tanışır ve yol boyunca yeni yaşam dersleri öğrenir ve sonunda Dünya kartıyla yolculuğunu tamamlar. Bu  Delinin Yolculuğu olarak bilinir.

Büyük Arkana Tarot Kartı Ne Anlama Gelir?


Büyük Arkana Tarot Kartları, uzun vadeli olayları açıklar. Manevi ve kişisel arayışınızda ilerlemek için dikkat etmeniz gereken önemli derslere işaret eder. Ters çıkarsa, bu önemli yaşam derslerine yeterince dikkat etmediğinizin bir işareti olabilir. Küçük arkana kartları ise günlük olayları temsil eder.

 BÜYÜK ARKANA KARTLARI VE NUMARALARI


0 -Deli: Riskleri, açık fikirlilik, içindeki sesi dinleme.
1-Büyücü: Yeni başlangıçların ve fırsatların kartıdır
2-Azize: Akışına bırakma ve sezgisel güç.
3-İmparatoriçe: Dişil güç ve bilgelik, yenilik, güzellikler, doğanın gücü. 
4-İmparator: Eril Güç ve bilgelik, yenilik, güzellik
5-Aziz: Erdem, güven, maneviyat
6-Aşıklar: Duygusal kararlar, kendini sevme, yol ayrımı. 
7-Savaş Arabası: Bilinç, hedef seçme, deneyim, zorluklarla başa çıkma 
8-Güç: Arzu, tutku, farkındalık, ilkel benlik. 
9-Ermiş: İçe dönme, izolasyon, soyutlanma, iç huzur, ruhsal yolculuk, kendini bulma. 
10-Kader Çarkı: Sorumluluk üstlenme, büyüme, olgunlaşma, Aksilikler 
11-Adalet: Denge, dürüstlük, objektif bakış, adalet. 
12-Asılmış Adam: Yeni görüşler, eskilerin elden alınması, zorunlu istirahat, teslim olma. 
13-Ölüm: Eskinin sona ermesi ve yeninin doğuşu, yaşamın devamlılığı, ayrılık. 
14-Denge: Denge, çevreyle uzlaşma, uyum, kendiyle barışma, kararlılık. 
15-Şeytan: Kişinin kendisiyle yüzleşmesi, bağımlılık, meteryalizm, maddecilik, Kötü niyet 
16-Yıkılan Kule: Güvendiğiniz dağlara kar yağması, yenilikler, farkına varmak 
17-Yıldız: Beklenti, umut, kendine güven, yaşam enerjisi. 
18-Ay: Umutsuzluk, belirsizlik, endişe, korku, kabus, iç karartıcı sezgi, yeni şeylerle yüzleşme. 
19-Güneş: Saflık, İyimserlik, sevecenlik, başarı, yaşama sevinci, yaratıcılık, öz güven, 
20-Mahkeme: Kendini bulma, özgürleşme, umutların yeşermesi, kurtuluş, bilincin uyanışı, değişim sürecinin olumlu tamamlanması. 
21-Dünya: Kendimizi bulmak için atacağımız önemli adımlara işaret eder.Hedefe ulaşma, uyum, mutluluk, başarı.


Devamını Oku

Xbox Series X Özellikleri ve Fiyatı - Microsoft'un şimdiye kadarki en iyi Oyun konsolu

Xbox Series X 
Xbox-Series-X-Özellikleri-Fiyatı-kac-tl


Xbox Series X,  Microsoft'un bugüne kadar üretilen en iyi oyun konsolu olduğunu iddia ettiği, yeni nesil oyun konsolu. Xbox Series X konsolu süper hızlı, şaşırtıcı derecede sessiz ve daha önce yalnızca oyun bilgisayarlarında gördüğümüz performansa sahip.

Bununla birlikte  X, 500 $ dolara satılacak. Ülkemizdeki satış fiyatı  7,499 TL' olarak belirlendi. Bu sebeple  ülkemizden talep az olacaktır. Bu cihaz, yalnızca teknik olarak etkileyici olmakla kalmayıp, oyunlarda önemli ölçüde azaltılmış yüklenme süreleri ve önemli ölçüde iyileştirilmiş görsellik , aynı zamanda oyun deneyiminizi daha zevkli hale getirmek için çok sayıda özellik kullanan bir konsoldur.

Microsoft'un Xbox Game Pass hizmeti ile birleştiğinde, Xbox Series X, hesaba katılması gereken bir güç olacak gibi görünüyor.Xbox Series X tasarımı, bir oyun bilgisayarını daha çok anımsatan dik kule tasarımını  yatay olarak da yerleştirebilirsiniz.

15,1 x 15 x 30,1 cm ölçülerinde ve 4,45 kg ağırlığındaki uzun, kübik şekilli konsol, üstteki girintili soğutma deliklerinin içindeki yeşil bir renk tonundan ayrı olarak mat siyahtır. 

Xbox Series-Özellikleri-Fiyatı


Konsolun yüzü, sol üst tarafta bir Xbox güç düğmesi, sol alt köşede bir disk sürücüsü (ve çıkarma düğmesi) ve sağ altta bir eşleme düğmesi ve USB 3.2 bağlantı noktasıyla oldukça basittir. Konsolun arkasında bazı soğutma deliklerinin yanı sıra bir HDMI 2.1 çıkış bağlantı noktası, iki USB 3.2 bağlantı noktası, bir ağ bağlantı noktası, bir depolama genişletme yuvası ve bir güç girişi bağlantı noktası vardır.

Xbox-Series-X-ozellikleri-ve-Fiyati

Konsolun yanları boştur, sol tarafın köşesinde bir Xbox logosu ve sağ taraftaki bazı kauçuk düğmeler hariç - bu, konsolun yatay olarak oturmasını sağlar. Konsolun alt kısmında, biraz daha fazla soğutma deliği bulunan, biraz yükseltilmiş disk şeklinde bir ayaklık vardır. Daha sonra, belirtildiği gibi, konsolun üst kısmı tamamen soğutma deliklerinden oluşur.Konsolun kendisi minimalist görünüyor. Ağırlığına ve oldukça büyük boyutuna rağmen, X Serisinin simetrik tasarımı, ölçümlerinin önerdiğinden çok daha küçük göründüğü anlamına gelir. Yatay veya dikey olarak yerleştirildiğinde raf ünitesine (39cm x 39cm) kolaylıkla yerleştirildiğini gördük. 

Xbox Series X Özellikleri


Xbox-Series-X-teknik-ozellikleri


Xbox Series X'in büyük bir avantajı, beklenmedik bir şekilde sessiz olması. Gerçekten hız isteyen oyunları çalıştırırken havalanacakmış gibi dönen konsollara neredeyse alıştık. Ancak Xbox Series X, gerçekten oynamaktan zevk aldığımız en sessiz Xbox. 
Ana ekrandayken, konsol yaklaşık 30dB ses çıkarır - bu bir fısıltının ses seviyesine eşittir- ve bu, gerçekten oyun yüklenip oynamaya başladığınızda çok az değişir. Sea of ​​Thieves, No Man's Sky ve PlayerUnknown's Battlegrounds oynarken, desibellerin hiçbir zaman 33 dB'yi aşmadığını gördük.

Bununla birlikte, daha büyük bir güncelleme yüklerken, 45dB'ye kadar ses seviyelerini kaydedebildik, bu da kabaca bir yazıcı çalışırkenki kadar gürültülü. O zaman bile, bu çok yüksek değil ve aslında bir oyun oynamanın sesine zar zor kaydediliyor. Şimdiye kadar örneklediğimiz yeni nesil oyunları oynarken de durum böyledir (Dirt 5 ve Yakuza: Like a Dragon).
Ancak bu sessizlikle hala biraz ısı geliyor. Xbox Series X, ısı emisyonu söz konusu olduğunda Xbox One X ile aynı seviyededir; ısı, üstteki soğutma deliklerinden dağıtılır ve bu yüzden geniş bir alanda bırakılmasını tavsiye ederiz. Konsolun kendisi de kızışıyor, ancak bunun daha yoğun yeni nesil oyunlar çalıştırırken performansı etkilediğini görmedik.

Yine de, bunun Xbox Series X'in daha iyi ısı kontrolü sağlayabilecek son bir sürümü olmadığını tekrar belirtmekte fayda var.

Xbox Series X tasarımı, sevebileceğiniz ya da nefret edebileceğiniz bir şeydir - ancak geçmişteki düşük profilli Xbox'lardan daha hoş.  Şık, modern ve bir yetişkinlerin bile gerçekten sahip olmak isteyeceği bir şeye benziyor. Düz ama kompakt One S ve One X modellerinden güzel bir evrim. Yine de mat siyah tasarım, konsolun kirlenmese de kolayca aşındığı ve çizildiği anlamına geliyor.Xbox Series X'in harici tasarımı öncekilerden önemli ölçüde uzaklaşırken, konsolun kullanıcı arayüzü ve kontrol paneli daha ince değişikliklere uğradı.

Xbox Series X kontrol paneli, Xbox One'ınki ile hemen hemen aynıdır. Bunun ana nedeni, Microsoft'un, kullanıcı deneyimini daha modern hale getirmek ve onu Xbox Series X ile birleştirmek için Ağustos ayında Xbox One için etli bir güncelleme yayınlamasıdır.

Bu, Series X kullanıcı arayüzünün hala özelleştirilebilir pinlerle döşenmiş bir düzene sahip olduğu anlamına gelir, böylece ana ekranınızda ilk olarak hangi oyunları ve uygulamaları görmek istediğinizi seçebilir ve Xbox aracılığıyla oyunlara, uygulamalara, grup sohbetine ve diğer özelliklere kolay erişim sağlayabilirsiniz. denetleyicinizdeki düğmeye basın. Oldukça akıcı bir kullanıcı arayüzü ve çok sayıda özelleştirme seçeneği ve kolay gezinme sağlar.Xbox Series X OYUNLARI

 • Madden 21
 • Dying Light 2
 • Battlefield 6
 • Rainbow Six Quarantine
 • Watch Dogs Legion
 • The ascent
 • Far Cry 6
 • Battlefield 6
 • Doom
 • Halo Infinite
 • Cyberpunk 2077
 • FIFA 21
 • Assassin’s Creed Valhalla
 • Fable 4
 • Forza Motorsport
 • Avowed
 • Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
 • Dirt 5
 • Scorn
 • Yakuza: Like a Dragon
 • The Medium
 • S.T.A.L.K.E.R. 2
 • Outsiders
 • Hitman III
 • Call of the Sea
 • Destiny 2: Beyond Light
 • Pragmata


Özelleştirme, Series X UX'in merkezinde yer alıyor. Microsoft, oyunlarınız ve uygulamalarınızda dolaşabilmenin yanı sıra, profil sayfanız için temalı bir arka plan görevi gören yeni profil temalarının eklenmesiyle oyuncuların kendilerini biraz daha fazla ifade etmelerine de izin veriyor.

Sadece bu değil, oyuncular artık dinamik temalı arka planlar kullanabilirler, bu da Xbox One'ın statik teklifinden sıkılanlar için daha kişiselleştirilmiş bir ana ekran seçeneği sunar.

Xbox Series X, 3,8 GHz'de çalışan sekiz çekirdekli bir AMD Zen 2 işlemcisini, 12 TFLOP işlem gücü sağlayan özel bir RDNA 2 AMD GPU'su, 16 GB GDDR6 belleği ve 1 TB Özel NVME SSD'yi sağllayan mutlak bir güç merkezidir. Peki bu gerçek dünya performansı açısından ne anlama geliyor?

Başlangıç ​​olarak, X Serisi bu SSD sayesinde süper hızlı. Xbox Series X'in, Xbox One S'deki aynı oyunlara kıyasla oyunlar için yükleme süresini saniyelerce kısalttığını gördük. Xbox Series X her zaman daha hızlı yüklendi - bazı durumlarda birkaç saniye ve  yükü neredeyse yarıya indirdi.

Bu yükleme sürelerinin ne kadar hızlı olduğu konusunda size bir fikir vermek için, hem Xbox One S hem de Xbox Series X'teki aynı oyunlar için menü ekranındaki 'Devam' düğmesinden bir oyuna yüklenmenin ne kadar sürdüğünü zamanladık.

Two Point Hospital için, Xbox One S'deki dokuz saniyeye kıyasla, Xbox Series X'teki 'devam' düğmesine bastıktan sonra haritaya yüklenmesi altı saniye sürdü. Haritadan Duckworth-Upon-Bilge seviyesine daha fazla yükleme yapmak için ekran Xbox Series X'te 15,8 saniye, Xbox One S'de ise 37,26 saniye sürdü - bu, sürenin yarısından daha az.


Aşağıda test ettiğimiz oyunlardan bazıları için yükleme sürelerine göz atabilirsiniz:

 • Two Point Hospital: Xbox One S'de 9 saniye, Series X'te 6 saniye
 • Fable Anniversary: Xbox One S'de 32,97 saniye, Series X'te 21,62 saniye
 • Alan Wake: Xbox One S'de 7,95 saniye, Series X'te 4,49 saniye
 • Ori and the Blind Forest: Xbox One S'de 4,47 saniye, Series X'te 4 saniye
 • Bir Plague Tale: Xbox One S'de 66 saniye, Series X'te 53 saniye
 • Sea of ​​Thieves: Xbox One S'de 100 saniye, Series X'te 35 saniyeBazı başlıklar daha hızlı yükleme sürelerinden diğerlerinden daha fazla yararlanırken, birkaç saniye bile tasarruf edilebilir. Ori gibi oyunlar yine de oldukça hızlı yüklenir ve bu nedenle fark daha az fark edilirken, bu daha kısa yükleme sürelerinin kesinlikle kabul edildiği Fable gibi oyunlarda.

Oyunlar Xbox Series X'te yalnızca daha hızlı yüklenmiyor, aynı zamanda daha iyi görünüyorlar; Microsoft, 60 fps'de 4k ve 120 fps'ye kadar bir performans hedefini hedefliyor.


Series X oyun deneyimini amaçlandığı gibi deneyimleyebildiğimizden emin olmak için konsolu 55 inçlik Samsung Q80T QLED 4K HDR Smart TV'ye bağladık . TV'nin oyun modunun etkinleştirildiğinden emin olduk ve Xbox'ın TV ayarlarını, yalnızca Samsung'un buradaki gibi HDMI 2.1 uyumlu bir ekranda elde edilebilen ve mümkün olan en iyi görsel deneyimi sağlamak için önerilen 4K UHD ve 120 fps'ye izin verecek şekilde yapılandırdık. .

Xbox One Series X gibi oyunlar için HDR kalibrasyonuna izin verir. Herhangi bir oyun oynamadan önce bunu ayarlamanızı tavsiye ederiz çünkü kontrast dengesinin yerinde olmasını sağlayarak size mümkün olan en iyi görselleri sunar.Bu ayarlar etkinleştirildiğinde, oyunların Seri X'te hemen daha iyi göründüğünü gördük - Microsoft'un bu oyunlara yerel HDR uyguladığı düşünüldüğünde bu özellikle şaşırtıcı değil. Önizlememiz sırasında, öncelikle Xbox Series X'in sunduğu performans artışının en iyi göstergesi olan geriye dönük uyumlu oyunlara erişimimiz oldu.

Bu performans artışının Xbox Series X Optimize Edilmiş oyunları nasıl iyileştirdiği konusunda ayrıntılara girerken, geriye dönük uyumlu oyunlarda görsel yükseltmeyi açıkça görebildiğimizi gördük - Xbox One S ve Series X sürümlerini birlikte test ediyoruz. Örneğin Sea of ​​Thieves, Xbox One S'ye kıyasla Series X'te daha parlak, daha keskin ve çok daha fazla ayrıntıyla görünüyordu. Bunu A Plague's Tale, Alan Wake ve Fable Anniversary gibi örneklerde de gördük.


Xbox Series X Oyun koluXbox Series X Oyun Kumandası, daha ergonomik (ve rahat) bir oyun deneyimi için geliştirilmiş dokunsal dokular ve iyileştirilmiş geometri ile elde tanıdık gelse de oldukça farklıdır.

Xbox Series X OYUN KOLUNU Daha yakından incelendiğinde, Microsoft'un uyguladığı ince farklılıkları görmeye başlarsınız. 

Başlangıç ​​olarak, gamepad'in daha önce parlak olan dış yüzeyi, konsolun tasarımıyla yakından eşleşen mat bir yüzeyle değiştirildi. Bu kesinlikle şık görünmekte.

Piyasaya Ne zaman Sürülecek? Önden sipariş verebilir miyiz?


Xbox Series X, 10 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürülecek.  Türkiye'de satışı şimdilik yok,  fakat geç olsa da gelecek.

FİYATI KAÇ TL


Microsoft’un Xbox Series X için belirlediği fiyat 500 dolar. Cihazın Türkiye fiyatı ise 7.499 TL olacağı açıklandı

Devamını Oku